راهنمای دانشوران در ضبط نامها، نسب‌ها و نسبت‌ها

زبان : فارسی

ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی

سایر نویسندگان : مقدمه نويس:برقعی، محمد باقر - نويسنده:برقعی، علی اکبر

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : اسلام - سرگذشت نامه - نامهای جغرافیایی - تلفظ - نسب شناسی