پندهای رسول اعظم (ع) «انوار اخلاقی»

زبان : فارسی، عربی

ناشر : دفتر حضرت آیت الله علوی گرگانی

سایر نویسندگان : نويسنده:علوی گرگانی، محمدعلی

تعداد صفحات : 344ص.

موضوعات مرتبط : اخلاق اسلامی - نصیحت - پندهای مذهبی - وعظ