صحابه ایرانی پیامبر صلی الله علیه و آله و دیگر مسلمانان ایرانی تبار در عصر نبوی

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:سامانی، محمود

تعداد صفحات : 96ص.

موضوعات مرتبط : صحابه - سرگذشت نامه