اشتراکات شیعه و اهل سنت در عقیده مهدویت

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : نويسنده:جعفری، جواد - تدوین :پژوهشكده حج و ز يارت

تعداد صفحات : 96ص.

موضوعات مرتبط : محمد بن حسن (عج)، امام دوازدهم، 255ق. - - مهدویت - احادیث - مهدویت - احادیث اهل سنت - مهدویت - دفاعیه‏ها و ردیه‏ها - مهدویت - دیدگاه اهل سنت - مهدویت - مطالعات تطبیقی