کربلا و حرمهای مطهر

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : مترجم:صابری، حسین - نويسنده:طعمه، سلمان هادی

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - آرامگاه - زیارتگاه‏های اسلامی - عراق - کربلا - عباس بن علی (ع)، 26؟ - 61ق. - آرامگاه - کربلا - تاریخ