شیر زن کربلا یا زینب دختر علی علیه السلام

زبان : فارسی

ناشر : مشعر

سایر نویسندگان : مترجم:شهیدی، جعفر - نويسنده:بنت الشاطی، عایشه

تعداد صفحات : 137ص.

موضوعات مرتبط : زینب (س) بنت علی (ع)، 6 - 62ق. - واقعه کربلا، 61ق.