اصول استنباط العقاید و نظریه الاعتبار

زبان : عربی

ناشر : مدين

سایر نویسندگان : محقق:رضوی، محمد حسن - نويسنده:سند، محمد

تعداد صفحات : 162ص.

موضوعات مرتبط : حسن و قبح - کلام شیعه امامیه - قرن 14