الاقتضاب في شرح أدب الکتاب

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية

سایر نویسندگان : نويسنده: بطلیوسی، عبد الله بن محمد - محقق: عیون السود، محمد باسل

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : ابن قتیبه، عبد الله بن مسلم ، 213 - 276ق. ادب الکاتب - نقد و تفسیر | زبان شناسی | زبان عربی - معنی شناسی |

کتاب "الاقتضاب في شرح أدب الکتاب" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 3 (تاریخ اجتماعی)

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن 385 عنوان کتاب در موضوع تاریخِ اجتماعی مسلمانان به زبان عربی و فارسی در زمینه: ادبیات، کشکول، امالی، آداب و رسوم، آیین حکمرانی و ...

27,000 تومان

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تولید نسخه جدید

قاموس النور 3

فرهنگ واژگان عربی و فارسی

متن 141 عنوان کتاب در 382 جلد از منابع مهم لغوی عربی و فارسی و ...

90,000 تومان