رسائل فارسی جرجانی (رسائل کلامی تألیف حدود قرن نهم هجری)

زبان : فارسی

ناشر : اهل قلم

سایر نویسندگان : نويسنده: جرجانی، ضیاءالدین بن سدیدالدین - محقق: نورمحمدی، معصومه

تعداد صفحات : 252ص.

موضوعات مرتبط : شیعه امامیه - اصول دین - متون قدیمی تا قرن 14 | شیعه امامیه - عقاید - متون قدیمی تا قرن 14 | نثر فارسی - قرن 9ق. | کلام شیعه امامیه - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "رسائل فارسی جرجانی (رسائل کلامی تألیف حدود قرن نهم هجری)" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه کلام اسلامی 1.2

کتابخانه ای با بیش از 1000 جلد از آثار کلامی

متن کامل 660 عنوان کتاب، افزون بر 1000 جلد از آثار کلامی، طیّ موضوعات و مباحث: کلام عام، الهیات، نبوت، امامت، اهل البیت (علیهم السلام)، معاد، تاریخ کلام، روایات کلامی و ...

موجود

کتابخانه میراث مکتوب

مجموعه‌ای از آثار تحقیقی و تصحیح شده از متون کهن ایران و اسلام

مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تاکنون 290 عنوان کتاب در 351 جلد منتشر کرده است. این نرم‌افزار، شامل متن 201 عنوان (231 جلد) از آثار این مرکز، در موضوعاتی همچون: «زبان و ادبیات فارسی و عربی»، «علوم و معارف اسلامی»، «علوم و فنون»، «تاریخ و جغرافیا»، «نسخه برگردان ها»، «متن پژوهی و نسخه شناسی»، «کتاب شناسی»، «فهرست نسخه های خطّی»، «ارج‌نامه‌ها»، «جشن نامه ها» و... می‌باشد.

90,000 تومان