حافظ شناخت

زبان : فارسی

ناشر : نشر علم

سایر نویسندگان : نويسنده: دستغیب، عبد العلی

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : حافظ، شمس الدین محمد، - 792ق. دیوان - نقد و تفسیر | شعر فارسی - قرن 8ق. - نقد و تفسیر

کتاب "حافظ شناخت" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

36,000 تومان

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

72,000 تومان