حافظ شناسی

زبان : فارسی

ناشر : پاژنگ

سایر نویسندگان : گردآورنده: نیاز کرمانی، سعید

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : حافظ، شمس الدین محمد، - 792ق. - نقد و تفسیر | شعر فارسی - قرن 8ق. - تاریخ و نقد | مقاله‎های فارسی - قرن 14 |

کتاب "حافظ شناسی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

72,000 تومان