حافظ و جام جم

زبان : فارسی

ناشر : پاژنگ

سایر نویسندگان : نويسنده: برومند سعید، جواد

تعداد صفحات : 207ص.

موضوعات مرتبط : جام جم | حافظ، شمس الدین محمد، - 792ق. - جام جم

کتاب "حافظ و جام جم" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

72,000 تومان