دیوان حافظ ناشنیده پند

زبان : فارسی

ناشر : گوتنبرگ

سایر نویسندگان : گردآورنده: حائری، هادی - نويسنده: حافظ، شمس‌‌الدین محمد

تعداد صفحات : 2ج.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 8ق.

کتاب "دیوان حافظ ناشنیده پند" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

72,000 تومان