‏اصول ادبیات

زبان : فارسی

ناشر : مؤسسه نشر معارف و کتب

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن‌مالک، محمد بن عبدالله - نويسنده: سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌‌بکر - شارح: شالچیان، محمدرضا -

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : ابن مالک، محمد بن عبد الله، 600؟ - 672ق. الفیه - نقد و تفسیر | زبان عربی - نحو | سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، 849 - 911ق. البهجه المرضیه فی شرح الفیه - نقد و تفسیر |

کتاب "‏اصول ادبیات" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه قواعد ادبیات عربی 2

ارائه متن کامل 536 عنوان کتاب در 849 جلد به زبان عربی و فارسی،

شامل موضوعات: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، املاء و کتابت، عروض و قافیه

90,000 تومان