الأمثال و الحکم

زبان : عربی

ناشر : دار النفائس

سایر نویسندگان : محقق: حسین، عبد الرزاق - نويسنده: زین‌الدین‌ رازی‌، محمد بن‌ ابی‌بکر

تعداد صفحات : 226ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "الأمثال و الحکم" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

قاموس النور 3

فرهنگ واژگان عربی و فارسی

متن 141 عنوان کتاب در 382 جلد از منابع مهم لغوی عربی و فارسی و ...

90,000 تومان