‏ارج نامه غلامحسين يوسفی

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده: یاحقی، محمدجعفر

تعداد صفحات : یازده، 468ص.

موضوعات مرتبط : ادبیات فارسی - تاریخ و نقد | سرگذشت نامه و کتاب شناسی | نویسندگان ایرانی - قرن 14 - سرگذشت نامه | یوسفی، غلام حسین، 1306 - 1369 - نقد و تفسیر | یوسفی، محمد رضا، 1332 - - نقد و تفسیر |

کتاب "‏ارج نامه غلامحسين يوسفی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه میراث مکتوب

مجموعه‌ای از آثار تحقیقی و تصحیح شده از متون کهن ایران و اسلام

مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تاکنون 290 عنوان کتاب در 351 جلد منتشر کرده است. این نرم‌افزار، شامل متن 201 عنوان (231 جلد) از آثار این مرکز، در موضوعاتی همچون: «زبان و ادبیات فارسی و عربی»، «علوم و معارف اسلامی»، «علوم و فنون»، «تاریخ و جغرافیا»، «نسخه برگردان ها»، «متن پژوهی و نسخه شناسی»، «کتاب شناسی»، «فهرست نسخه های خطّی»، «ارج‌نامه‌ها»، «جشن نامه ها» و... می‌باشد.

90,000 تومان