‏ارج نامه محمد معين

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده: غلامرضايي، محمد

تعداد صفحات : نوزده، 661ص.

موضوعات مرتبط : زبان شناسان - ایران - سرگذشت نامه | معین، محمد، 1291 - 1350 - یاد نامه‏ها | نویسندگان ایرانی - قرن 14 |

کتاب "‏ارج نامه محمد معين" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه میراث مکتوب

مجموعه‌ای از آثار تحقیقی و تصحیح شده از متون کهن ایران و اسلام

مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تاکنون 290 عنوان کتاب در 351 جلد منتشر کرده است. این نرم‌افزار، شامل متن 201 عنوان (231 جلد) از آثار این مرکز، در موضوعاتی همچون: «زبان و ادبیات فارسی و عربی»، «علوم و معارف اسلامی»، «علوم و فنون»، «تاریخ و جغرافیا»، «نسخه برگردان ها»، «متن پژوهی و نسخه شناسی»، «کتاب شناسی»، «فهرست نسخه های خطّی»، «ارج‌نامه‌ها»، «جشن نامه ها» و... می‌باشد.

90,000 تومان