مجمع المسائل

زبان :

ناشر : انصاريان

سایر نویسندگان : نويسنده: جناتی، محمد ابراهیم - : موسسه فرهنگی اجتهاد

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : فقه جعفری - رساله عملیه

کتاب "مجمع المسائل" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار آیت‌الله العظمی محمد ابراهیم جناتی

متن 18 عنوان کتاب از آثار آیت‌الله العظمی محمد ابراهیم جناتی و آثار مرتبط در 35 جلد به زبان فارسی، عربی و اردو، در موضوعاتی چون: فقه، تاریخ فقه، سرگذشت فقیهان، اجتهاد و فتواها در اهل سنت و شیعه، وحدت اسلامی

13,500 تومان