اولین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

زبان :

ناشر : سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. اداره عقیدتی سیاسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر. معاونت سیاسی - دبیرخانه همایش

سایر نویسندگان : سایر: دبیرخانه همایش تبین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای

تعداد صفحات : 64ص.

موضوعات مرتبط : خامنه‌ای، علی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، 1318 - - دیدگاه درباره دفاع

کتاب "اولین همایش تبیین اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای (مدظله العالی)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای مد ظله العالی

ارائه متن 53 عنوان کتاب‌های مرجع؛

ارائه متن 53 عنوان کتاب‌های مرجع؛ مجموعه مقالات برگزیدهی همایش‌ها، نشریه علمی- تخصصی و ویژه‌نامه دبیرخانه دائمی تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای (مدظله العالی)

رایگان