آشنایی با دانش نحو

زبان :

ناشر : مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه. دفتر تدوین متون درسی

سایر نویسندگان : نويسنده: پایانی، محمد رضا - سایر: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم. دفتر برنامه ریزی و تدوین متون درسی

تعداد صفحات : 169ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "آشنایی با دانش نحو" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه دروس حوزوی (نسخه 2)

متن کامل 655 عنوان کتاب در 1833 جلد به زبان عربی و فارسی

متن کامل 655 عنوان کتاب در 1833 جلد به زبان عربی و فارسی (461 عنوان کتاب عربی و 195 عنوان کتاب فارسی) شامل موضوعات: ادبیات عرب (76 عنوان)، قرآن (122)، فقه (58)، اصول فقه

54,000 تومان

کتابخانه قواعد ادبیات عربی 2

ارائه متن کامل 536 عنوان کتاب در 849 جلد به زبان عربی و فارسی،

شامل موضوعات: صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع، املاء و کتابت، عروض و قافیه

90,000 تومان