إرشاد ذوي العقول إلی براءة الصوفیة من الاتحاد و الحلول

زبان : عربی

ناشر : دار الآثار الاسلامية

سایر نویسندگان : مقدمه نويس: بربلی، احمد بن مصطفی - گردآورنده: مزیدی، احمد فرید

تعداد صفحات : 594ص.

موضوعات مرتبط : اتحاد (کلام) | تصوف - متون قدیمی تا قرن 14 | جسم انگاری (کلام) | عرفان - متون قدیمی تا قرن 14 | وحدت (عرفان) |

کتاب "إرشاد ذوي العقول إلی براءة الصوفیة من الاتحاد و الحلول" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

54,000 تومان

مجموعه آثار محیی‌الدین ابن عربی

متن کامل 110 عنوان کتاب در 144 جلد به همراه 129 رساله

متن کامل 110 عنوان کتاب در 144 جلد به همراه 129 رساله (در مجموع، 239 کتاب و رساله)‌ از آثار ابن‌عربی و آثار مرتبط با ایشان

72,000 تومان