أدب الطف

زبان : عربی

ناشر : دار المرتضی

سایر نویسندگان : نويسنده: شبر، جواد

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - شعر - مجموعه‏ها | حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - مدایح و مناقب - مجموعه‏ها | حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق. - مراثی - مجموعه‏ها | شاعران عرب | شعر عربی | شعر مذهبی عربیواقعه کربلا، ۶۱ق.

کتاب "أدب الطف" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

سیره معصومان علیهم السلام

جامع ترین دانشنامه در باب سیره چهارده معصوم علیهم السلام

متن کامل ۴۴۵ عنوان کتاب فارسی، عربی و انگلیسی در ۱۳۸۳ جلد، تدوین درختواره معصومان (علیهم السلام) در محورهای: احوال شخصی، امامت، سیره، مناقب، اصحاب، راویان، کتاب شناسی و ...

35,000 تومان

مقتل الحسین علیه السلام

متن ۴۹۰ جلد کتاب درباره امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا

متن ۱۰۰ عنوان کتاب در ۴۹۰ جلد درباره امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا، مشتمل بر مهم‌ترین منابع مقتل امام حسین علیه السلام، ارائه ۵۰ مجلس مقتل‌خوانی، ۲۶ زیارت‌نامه، ۲۴۱ قطعه سخنرانی از واعظان و خطیبان برجسته،۶۰۱ قطعه مداحی از مداحان بنام و ...

45,000 تومان

تراجم و کتابشناسی 3

معجم لفظی کتاب ‏شناسی و شخصیت‏ شناسی شیعه

متن کامل 339 عنوان کتاب در مورد شخصیت‏ شناسی و کتاب‏ شناسی در 1178 جلد

35,000 تومان