أسماء الأدویة

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : مقدمه نويس: اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده: ناظم جهان، محمد اعظم

تعداد صفحات : 275ص.

موضوعات مرتبط : دارو شناسی - واژه شناسی | داروها - واژه نامه‌ها - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "أسماء الأدویة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

140,000 تومان