أدب الطبیب

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران. مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکی. طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : مقدمه نويس: اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده: رهاوی، اسحق بن علی - مصحح: سامرائی، کمال - مصحح: علی، داود سلمان

تعداد صفحات : 220ص.

موضوعات مرتبط : پزشک و بیمار | پزشکی - نسخه‎ها و دستور العمل‏ها | پزشکی سنتی | تشخیص

کتاب "أدب الطبیب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

کتابخانه جامع طب سنتی - اسلامی

ارائه متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی

90,000 تومان