أزلیة النفس و معه رسالتان

زبان : فارسی

ناشر : مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن کمونه، سعد بن منصور - مقدمه نويس: اشمیتکه، زابینه - مصحح: برخواه، انسیه - مقدمه نويس: پور جوادی، رضا

تعداد صفحات : 237، 8ص.

موضوعات مرتبط : ابن کمونه، سعد بن منصور، - 683ق. - سرگذشت نامه | فلسفه اسلامی | نفس (فلسفه) |

کتاب "أزلیة النفس و معه رسالتان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی 2

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن 583 عنوان کتاب و رساله از آثار حکمای اسلامی ...

36,000 تومان