أخبار فخ و خبر يحيی بن عبد الله و أخيه إدريس بن عبد الله (انتشار الحرکة الزیدیة في الیمن و المغرب و الدیلم)

زبان : عربی

ناشر : دار الغرب الإسلامي

سایر نویسندگان : مصحح: جرار، ماهر - نويسنده: حسنی، احمد بن ابراهیم - نويسنده: رازی، احمد بن سهل -

تعداد صفحات : 396ص.

موضوعات مرتبط : زیدیه - تاریخ | صاحب فخ، حسین بن علی، - 169ق. | فخ |

کتاب "أخبار فخ و خبر يحيی بن عبد الله و أخيه إدريس بن عبد الله (انتشار الحرکة الزیدیة في الیمن و المغرب و الدیلم)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه تاریخ تشیع

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی در موضوعات : باورهای اعتقادی شیعه امامیه، فرقه‌های شیعی، قبایل و خاندان‌های شیعی، جنبش‌ها و قیام‌های شیعی، دولت‌های شیعی، فرهنگ و تمدن شیعی، پراکندگی جغرافیایی شیعیان و ...

27,000 تومان