الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد

زبان : فارسی، عربی

ناشر : تهذيب

سایر نویسندگان : شارح و مترجم: خانبلوکی، امیر - نويسنده: مفید، محمد بن محمد

تعداد صفحات : 2ج. در یک مجلد (775ص.)

موضوعات مرتبط : ائمه اثناعشر | امامت

کتاب "الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مقتل الحسین علیه السلام

متن ۴۹۰ جلد کتاب درباره امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا

متن ۱۰۰ عنوان کتاب در ۴۹۰ جلد درباره امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا، مشتمل بر مهم‌ترین منابع مقتل امام حسین علیه السلام، ارائه ۵۰ مجلس مقتل‌خوانی، ۲۶ زیارت‌نامه، ۲۴۱ قطعه سخنرانی از واعظان و خطیبان برجسته،۶۰۱ قطعه مداحی از مداحان بنام و ...

45,000 تومان