ایهامات دیوان حافظ

زبان : فارسی

ناشر : طرح نو

سایر نویسندگان : نويسنده: فرید، طاهره

تعداد صفحات : 600ص.

موضوعات مرتبط : حافظ، شمس الدین محمد، - 792ق. - ایهام

کتاب "ایهامات دیوان حافظ" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

72,000 Toman