أرسطو عند العرب

زبان : عربی

ناشر : وکالة المطبوعات

سایر نویسندگان : نويسنده: بدوی، عبد الرحمن

تعداد صفحات : [340]ص.

موضوعات مرتبط : ارسطو، 384 - 322ق. م. - نقد و تفسیر | فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 | مشاییان |

کتاب "أرسطو عند العرب" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی 2

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن 583 عنوان کتاب و رساله از آثار حکمای اسلامی ...

36,000 تومان

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تولید نسخه جدید