التحصیل

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ

سایر نویسندگان : نويسنده: بهمنیار بن مرزبان - مصحح: مطهری، مرتضی

تعداد صفحات : سه، ط، 897ص

موضوعات مرتبط : علوم طبیعی - متون قدیمی تا قرن 14 | فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 | فلسفه ایرانی - متون قدیمی تا قرن 14 | ما بعد الطبیعه - متون قدیمی تا قرن 14 | منطق - متون قدیمی تا قرن 14 |

کتاب "التحصیل" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی 2

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن 583 عنوان کتاب و رساله از آثار حکمای اسلامی ...

36,000 تومان

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تولید نسخه جدید

کتابخانه تخصصی و معجم موضوعی منطق

فرهنگ موضوعی 12 عنوان کتاب از مهم‌ترین منابع علم منطق و متن 120 عنوان کتاب و رساله در قسمت کتابخانه تخصصی ...

فرهنگ موضوعی 12 عنوان کتاب از مهم‌ترین منابع علم منطق، ارائه متن 120 عنوان کتاب و رساله از آثار منطقی در قسمت کتابخانه تخصصی ...

18,000 تومان