أخبار أئمة الزیدیة في طبرستان و دیلمان و جیلان

زبان : عربی

ناشر : دار النشر فرانز شتاينر

سایر نویسندگان : گردآورنده و محقق: مادلونگ، ویلفرد

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - دیلمیان، 320 - 447ق. | زیدیه | زیدیه - سرگذشت نامه | مازندران - تاریخ

کتاب "أخبار أئمة الزیدیة في طبرستان و دیلمان و جیلان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه تاریخ تشیع

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی در موضوعات : باورهای اعتقادی شیعه امامیه، فرقه‌های شیعی، قبایل و خاندان‌های شیعی، جنبش‌ها و قیام‌های شیعی، دولت‌های شیعی، فرهنگ و تمدن شیعی، پراکندگی جغرافیایی شیعیان و ...

45,000 تومان