الإبدال

زبان : عربی

ناشر : الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة

سایر نویسندگان : نويسنده: ابن سکیت، یعقوب بن اسحاق - محقق و مصحح: محمد محمد شرف، حسین - مصحح: نجدی ناصف، علی -

تعداد صفحات : 202ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "الإبدال" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

قاموس النور 3

فرهنگ واژگان عربی و فارسی

متن 141 عنوان کتاب در 382 جلد از منابع مهم لغوی عربی و فارسی و ...

90,000 تومان