آثار شيعيان امامی در تراجم و رجال (در قرن های پنجم تا دهم هجری)

زبان : فارسی

ناشر : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره). مرکز انتشارات

سایر نویسندگان : نويسنده: میر عبد اللهی، محمد حسین

تعداد صفحات : 176ص.

موضوعات مرتبط : شیعه - سرگذشت نامه و کتاب شناسی | محدثان شیعه - سرگذشت نامه و کتاب شناسی

کتاب "آثار شيعيان امامی در تراجم و رجال (در قرن های پنجم تا دهم هجری)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه تاریخ تشیع

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی در موضوعات : باورهای اعتقادی شیعه امامیه، فرقه‌های شیعی، قبایل و خاندان‌های شیعی، جنبش‌ها و قیام‌های شیعی، دولت‌های شیعی، فرهنگ و تمدن شیعی، پراکندگی جغرافیایی شیعیان و ...

45,000 تومان