شاهنامه فردوسی (انگلیسی)

زبان : انگلیسی

ناشر : Yassavoli

سایر نویسندگان : نويسنده: فردوسی، ابوالقاسم - مترجم: لوی، روبن

تعداد صفحات : XIV، 212ص.

موضوعات مرتبط : شعر انگلیسی - ترجمه شده از فارسی | شعر فارسی - قرن 4ق. | شعر فارسی - قرن 4ق. - ترجمه شده به انگلیسی |

کتاب "شاهنامه فردوسی (انگلیسی)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

شاهنامه فردوسی

بزرگترین نرم افزار چند رسانه ای شاهنامه فردوسی

روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه به همراه چند ترجمه و شرح و نثر: ترجمه به نثر پارسی: دکتر میترا مهرآبادی، شاهنامه به نثر: اقبال یغمائی ،ترجمه و شرح انگلیسی: رو بن لوی با صدای خانم ورجی و ...

72,000 Toman