‏واژه‏نامه شاهنامه

زبان : فارسی

ناشر : [بی نا]

سایر نویسندگان : نويسنده: اتابکی، پرویز

تعداد صفحات : پنج، 363 ص

موضوعات مرتبط : شعر حماسی | فردوسی، ابو القاسم، 329 - 416؟ق. شاهنامه - کشف اللغات

کتاب "‏واژه‏نامه شاهنامه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

شاهنامه فردوسی

بزرگترین نرم افزار چند رسانه ای شاهنامه فردوسی

روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه (چاپ مسکو) با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه به همراه چند ترجمه و شرح و نثر: ترجمه به نثر پارسی: دکتر میترا مهرآبادی، شاهنامه به نثر: اقبال یغمائی ،ترجمه و شرح انگلیسی: رو بن لوی با صدای خانم ورجی و ...

72,000 Toman