زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد جلال الدین همائی

زبان :

ناشر : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سایر نویسندگان : گردآورنده: خوانساری، محمد - مقدمه نويس: محقق، مهدی

تعداد صفحات : هجده، 100ص.

موضوعات مرتبط : سرگذشت نامه - مجموعه‎ها | همایی، جلال الدین، 1278 - 1359 - خود سرگذشت نامه

کتاب "زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد جلال الدین همائی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مفاخر ایران

متن 172 عنوان کتاب (89 متنی و 83 تصویری) در باره زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مفاخر ایران

متن 172 عنوان کتاب (89 متنی و 83 تصویری) در باره زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مفاخر ایران به زبان فارسی، منتشرشده توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

36,000 تومان