زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد توران میرهادی

زبان :

ناشر : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سایر نویسندگان : گردآورنده: افتخاری، شهلا - گردآورنده: رازق‌پناه، ویولت

تعداد صفحات : هجده، 73ص.

موضوعات مرتبط : سرگذشت نامه - مجموعه‎ها | میر هادی، توران (خمارلو)، 1306 - - سرگذشت نامه | کتاب داران ایرانی - سرگذشت نامه |

کتاب "زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد توران میرهادی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مفاخر ایران

متن 172 عنوان کتاب (89 متنی و 83 تصویری) در باره زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مفاخر ایران

متن 172 عنوان کتاب (89 متنی و 83 تصویری) در باره زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مفاخر ایران به زبان فارسی، منتشرشده توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

36,000 تومان