زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد پرویز شهریاری

زبان :

ناشر : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سایر نویسندگان : تهیه و تنظیم: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - مقدمه نويس: محقق، مهدی

تعداد صفحات : هجده، 228ص.

موضوعات مرتبط : سرگذشت نامه - مجموعه‎ها | شهریاری، پرویز، 1305 - - سرگذشت نامه | نویسندگان ایرانی - قرن 14 - سرگذشت نامه |

کتاب "زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد پرویز شهریاری" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مفاخر ایران

متن 172 عنوان کتاب (89 متنی و 83 تصویری) در باره زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مفاخر ایران

متن 172 عنوان کتاب (89 متنی و 83 تصویری) در باره زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مفاخر ایران به زبان فارسی، منتشرشده توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

36,000 تومان