زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد حسن حکمت‌نژاد

زبان :

ناشر : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سایر نویسندگان : مصاحبه شونده: حکمت‌نژاد، حسن - مصاحبه کننده: قنبری، امید - مقدمه نويس: محقق، مهدی -

تعداد صفحات : هجده، 151ص.

موضوعات مرتبط : حکمت‌نژاد، حسن، 1309- -- مصاحبه‌ها | سرگذشت نامه - مجموعه‎ها | قالیبافان -- ایران - سرگذشتنامه |

کتاب "زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد حسن حکمت‌نژاد" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مفاخر ایران

متن 172 عنوان کتاب (89 متنی و 83 تصویری) در باره زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مفاخر ایران

متن 172 عنوان کتاب (89 متنی و 83 تصویری) در باره زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مفاخر ایران به زبان فارسی، منتشرشده توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

36,000 تومان