زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد احمد ترجانی‌زاده

زبان :

ناشر : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سایر نویسندگان : تهیه و تنظیم: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - مقدمه نويس: محقق، مهدی

تعداد صفحات : هجده، [115]ص.

موضوعات مرتبط : ترجانی زاده، احمد، 1280 - 1359 - سرگذشتنامه | سرگذشت نامه - مجموعه‎ها

کتاب "زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد احمد ترجانی‌زاده" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مفاخر ایران

متن 172 عنوان کتاب (89 متنی و 83 تصویری) در باره زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مفاخر ایران

متن 172 عنوان کتاب (89 متنی و 83 تصویری) در باره زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مفاخر ایران به زبان فارسی، منتشرشده توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

36,000 تومان