زندگی نامه و خدمات ادبی و فرهنگی سپیده شعر انقلاب اسلامی، بانوی فرهیخته مرحومه سپیده کاشانی

زبان :

ناشر : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سایر نویسندگان : تهیه و تنظیم: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تعداد صفحات : 271ص.

موضوعات مرتبط : مقاله‎های فارسی - قرن 14 | کاشانی، سپیده، 1315-1371 -- سرگذشتنامه

کتاب "زندگی نامه و خدمات ادبی و فرهنگی سپیده شعر انقلاب اسلامی، بانوی فرهیخته مرحومه سپیده کاشانی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مفاخر ایران

متن 172 عنوان کتاب (89 متنی و 83 تصویری) در باره زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مفاخر ایران

متن 172 عنوان کتاب (89 متنی و 83 تصویری) در باره زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی مفاخر ایران به زبان فارسی، منتشرشده توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

36,000 تومان