أخبار فخ و خبر يحيی بن عبد الله و أخيه إدريس بن عبد الله (انتشار الحرکة الزیدیة في الیمن و المغرب و الدیلم)

زبان : عربی

ناشر : دار الغرب الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:حسنی، احمد بن ابراهیم - مصحح:جرار، ماهر - نويسنده:رازی، احمد بن سهل

تعداد صفحات : 396ص.

موضوعات مرتبط : زیدیه - تاریخ - صاحب فخ، حسین بن علی، - 169ق. - فخ

کتاب "أخبار فخ و خبر يحيی بن عبد الله و أخيه إدريس بن عبد الله (انتشار الحرکة الزیدیة في الیمن و المغرب و الدیلم)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه تاریخ تشیع

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی در موضوعات : باورهای اعتقادی شیعه امامیه، فرقه‌های شیعی، قبایل و خاندان‌های شیعی، جنبش‌ها و قیام‌های شیعی، دولت‌های شیعی، فرهنگ و تمدن شیعی، پراکندگی جغرافیایی شیعیان و ...

25,500 تومان