مصادر اجتهاد از منظر فقیهان

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : نويسنده: جناتی، محمد ابراهیم

تعداد صفحات : 599ص.

موضوعات مرتبط : اجتهاد و تقلید | اصول فقه | فقه |

کتاب "مصادر اجتهاد از منظر فقیهان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار آیت‌الله العظمی محمد ابراهیم جناتی

متن 18 عنوان کتاب از آثار آیت‌الله العظمی محمد ابراهیم جناتی و آثار مرتبط در 35 جلد به زبان فارسی، عربی و اردو، در موضوعاتی چون: فقه، تاریخ فقه، سرگذشت فقیهان، اجتهاد و فتواها در اهل سنت و شیعه، وحدت اسلامی

13,500 تومان