أصول علم الرجال بين النظرية و التطبيق

زبان : عربی

ناشر : مؤلف

سایر نویسندگان : نويسنده:داوری، مسلم - تاليف و تحقيق:معلم، محمد علی علی

تعداد صفحات : 706ص.

موضوعات مرتبط : حدیث - علم الرجال - حدیث - نقد و تفسیر - محدثان شیعه

کتاب "أصول علم الرجال بين النظرية و التطبيق" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

رجال شیعه

متن کامل ۲۷۳ جلد کتاب، در موضوعات مربوط به علم رجال حدیث

متن کامل ۹۸ کتاب طی ۲۷۳ جلد، در موضوعات مربوط به علم رجال حدیث، بیش از ۶۶۰۰۰ مورد از اعلام اشخاص، برگرفته از ۵۴ منبع معتبر رجالی ...

25,500 تومان