أصول علم الرجال بين النظرية و التطبيق

زبان : عربی

ناشر : محمدعلی علی صالح معلم

سایر نویسندگان : محاضر: داوری، مسلم - مقَرر: معلم، محمدعلی علی صالح

تعداد صفحات : 706ص.

موضوعات مرتبط : حدیث - علم الرجال | حدیث - نقد و تفسیر | محدثان شیعه |

کتاب "أصول علم الرجال بين النظرية و التطبيق" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

رجال شیعه

متن کامل ۲۷۳ جلد کتاب، در موضوعات مربوط به علم رجال حدیث

متن کامل ۹۸ کتاب طی ۲۷۳ جلد، در موضوعات مربوط به علم رجال حدیث، بیش از ۶۶۰۰۰ مورد از اعلام اشخاص، برگرفته از ۵۴ منبع معتبر رجالی ...

تولید نسخه جدید

کتابخانه رجال شیعه و اهل‌‌سنت 2

متن کامل 258 عنوان کتاب در 947 جلد، در موضوعات گوناگون

متن کامل 258 عنوان کتاب در 947 جلد، در موضوعات گوناگون: اصول و قواعد علم رجال، فواید رجالی، معاجم رجال‌الحدیث، کتب ثقات و ضعفا، مشترکات، اَنساب، کتب طرق و مشیخه، تحقیق الأسناد، طبقات صحابه، طبقات محدثان

90,000 تومان