معرفی اجمالی درایه النور 1.2

یکى از شاخه هاى علوم اسلامى که نقش مهمى در دستیابى به سنّت نبوى صلى الله علیه و آله و سلم و سخنان ائمه علیهم السلام دارد، علم رجال است؛ فقیه، محدّث و هر عالم دینى با تمسک به اطلاعات موجود در کتب رجال و نقد و بررسى آنها، پیرامون صحت و اعتبار یکایک روایات نظر مى دهد. از این رو، علم رجال همواره به عنوان یکى از پایه هاى اجتهاد و استنباط احکام شرعى مطرح بوده است. مجتهدان و علماى اسلام، در گذشته توجه ویژه اى به علم رجال داشته اند، اما امروزه به علت مشکلاتى که در مسیر پژوهش و تحقیق در این علم وجود دارد، پژوهشگران اندکى در این رشته به کاوش مى پردازند. این در حالى است که تدریس و تحصیل علم رجال در حوزه هاى علمیه در زمان هاى اخیر تا حدودى مورد غفلت قرار گرفته و رونق سابق خود را از دست داده است.

برنامه «درایة النور» که نخستین نرم افزار تخصّصى رجالى شیعه است، به بررسى و بازسازى اسناد کتب اربعه حدیثى و کتاب «وسائل الشیعه» و شناسایى راویان آنها پرداخته است. کتب هشت گانه رجالى و معجم رجال الحدیث نیز در این برنامه گنجانده شده و امکانات گسترده پژوهشى در ابعاد مختلفِ علم رجال در آن منظور گشته است.

نرم افزار «درایة النور » با هموار کردن مسیر پر پیچ و خم علم رجال، گامى در رونق دوباره این علم در حوزه هاى دینى محسوب مى گردد. با استفاده از این برنامه رایانه اى، شناسایى راویان و ارزیابى اسناد با سهولت و در کمترین وقت انجام مى گیرد و قابلیت هاى گوناگون آن بهره مندى از فواید علم رجال را براى علاقه مندان میسر مى سازد.

محتوای نرم‌افزار

 •  متن کامل ۳۸ جلد کتاب رجالى و ۵۵ جلد کتب حدیثى با بررسى اسناد آنها
 •  متن کامل کتب اربعه، وسائل الشیعه و بررسى اسناد آنها
 •  متن تصحیح شده رجال ثمانیه و معجم رجال الحدیث
 •  ۲۹ جلد کتاب لغت

دربــاره درایه النور 1.2

محتویات:

دراية النور، نخستين نرم ‏افزار تخصصى رجالى شيعه است كه متن كامل 38 جلد كتاب رجالى و 55 جلد كتاب حديثى با بررسى اسناد آنها را در بر دارد.

اين برنامه داراى سه بخش مستقل است:

1- اسناد

2- رجال ثمانيه‏

3- معجم رجال الحديث‏

اسناد‏:

*شامل:

1- الكافي (أصول، فروع و روضة) 8 جلد تأليف: شيخ كلينى، محمد بن يعقوب متوفى 329 ه.ق‏

2- من لا يحضره الفقيه 4 جلد تأليف: شيخ صدوق، محمد بن علي متوفى 381 ه.ق‏

3- تهذيب الأحكام 10 جلد تأليف: شيخ طوسى، محمد بن الحسن متوفى 460 ه.ق‏

4- الاستبصار 4 جلد تأليف: شيخ طوسى، محمد بن الحسن متوفى 460 ه.ق‏

5- وسائل الشيعة 29 جلد تأليف: شيخ حر عاملي، محمد بن الحسن متوفى 1104 ه.ق‏

*امكانات و قابليت‏هاى اختصاصى اسناد :

- نمايش متن كتاب‏ها با اعراب كامل‏

- بازسازى دقيق اسنادى كه مشكلاتى از قبيل تعليق، تحويل، عطف، ضمير و.. دارند.

- تمايز اسناد، احاديث، آيات، و بيان‏ها با رنگ‏هاى مختلف‏

- جستجو در اسناد بر اساس راوى، عبارت هاى سند و وصف راوى‏

- ارزيابى اسناد كتاب‏ها از جهات: «صحيح، موثق، معتبر، مهمل، ضعيف» و «متصل، مرفوع، مرسل، موقوف» و «عادى، تعليق، تحويل، عطف، ضمير، تذييل، اشاره»

- شناسايى راويان از طريق فهرست عناوين معيار، عناوين اصلى و با مشخصه: توصيف، اساتيد، شاگردان، طبقه، ترجمه، سند و به صورت نوشتارى و نمودارى‏

- امكان فهرست‏سازى از عناوين معيار و عناوين اصلى‏

- قابليت تركيب 2 يا چند راوى با يكديگر و جستجوهاى متنوع آنها

- امكان ايجاد ارتباط روايى بين 2 راوى با توجه به تعداد واسطه و اسامى واسطه ها همراه با تعداد تكرار هر گروه از موارد جستجو شده

- مقايسه دو متن از يك يا دو كتاب مختلف‏

- محدود كردن دامنه پژوهش به كتاب‏هاى خاص يا مشخصه‏هاى راويان‏

رجال ثمانيه‏:

*شامل:

1- طبقات الرجال (رجالى برقى) تأليف: أحمد بن محمد بن خالد متوفى قرن سوم‏

2- اختيار معرفة الرجال (رجال كشى) تأليف: محمد بن عمر بن عبد العزيز متوفى قرن چهارم‏

3- فهرست أسماء مصنفي الشيعة (رجال نجاشى) تأليف: أحمد بن علي بن أحمد متوفى قرن پنجم‏

4- الأبواب (رجال شيخ طوسى) تأليف: أبو جعفر محمد بن الحسن متوفى قرن پنجم‏

5- الفهرست (فهرست شيخ طوسى) تأليف: أبو جعفر محمد بن الحسن متوفى قرن پنجم‏

6- كتاب الضعفاء (رجال ابن غضائري) تأليف: احمد بن الحسين بن الغضائرى متوفى قرن پنجم‏

7- خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال (رجال علامه) تأليف: الحسن بن يوسف متوفى قرن هشتم‏

8- رجال ابن داود تأليف: الحسن بن على بن داود متوفى قرن هشتم‏

*امكانات و قابليت‏هاى اختصاصى رجال ثمانيه:

- نمايش متن كتاب‏ها با تصحيحات‏

- تمايز آيات، روايات، اسناد، اضافات، روات اصلى و ضمنى، توصيفات، ضبطها و طرق در متن كتاب با رنگ‏هاى مختلف‏

- فهرست‏سازى از اسامى راويان در فهرست‏هاى: عنوان معيار، عنوان اصلى و عنوان ضمنى از طريق جستجوى پيشرفته (dracdliW)

- شناسايى راويان از طريق عناوين فوق و با مشخصه ترجمه، توصيف و طريق‏

- شناخت و ارزيابى راويان از جهات مختلف مانند: طرق، اسناد، تصحيحات، توصيفات، ضبطها و عناوين موصوفه‏

- جستجوى پيشرفته (dracdliW) در فهرست‏هاى طرق، اسناد، توصيفات، ضبطها و عناوين موصوفه‏

-محدود كردن دامنه پژوهش به كتاب‏هاى خاص، مذهب، توصيفات روات‏

معجم رجال الحديث:

شامل:

1- معجم رجال الحديث 23 جلد تأليف: فقيه عاليقدر، سيد ابو القاسم خويى(ره) متوفى 1312 ه.ق‏

2- دليل المعجم 1 جلد تأليف: محمد سعيد الطريحي‏

*امكانات و قابليت‏هاى اختصاصى معجم رجال الحديث :

- بررسى 15676 راوى حديث‏

- نمايش متن كتاب و تمايز عناوين، اعلام و متون با رنگ‏هاى مختلف‏

- فهرست الفبايى مدخل‏ها و اسم‏هاى راويان و دستيابى به متون مربوطه‏

- فهرست كامل اعلام شامل: اشخاص، اقوام، القاب، امكنه و كتب موجود در معجم رجال الحديث و دستيابى به متن آنها

- فهرست‏سازى از كلمات و راويان دلخواه به روش جستجوى پيشرفته (dracdliW) در دو فهرست فوق‏

- دستيابى به تفصيل طبقات روات به هنگام مشاهده متن مربوط به آن راوى‏

امكانات نرم افزار:

- دستيابى به متون مورد نظر از طريق: فهرست ابواب و شماره جلد و صفحه‏

- فهرست كلمات كتب با ذكر تعداد تكرار

- فهرست كلمات ابواب و عناوين با ذكر تعداد تكرار

- فهرست‏سازى از كلمات دلخواه به روش جستجوى پيشرفته (dracdliW)

- جستجو در متن و عناوين ابواب به صورت: تك واژه، عبارت، تركيب عطفى، فصلى، مشروط منفى و تغيير اولويت‏

- قابليت علامت‏گذارى در متن، نمايه‏زنى بر متن‏ها ، رنگى كردن متون با تعيين عنوان و حاشيه نويسى

- چاپ متون دلخواه در اندازه‏هاى مختلف در همه قسمت‏ها

- گزينش مطالب مورد نظر و انتقال آنها به دفترچه يادداشت‏

- دفترچه يادداشت با قابليت ويرايش متون، چاپ، و بردن روى فايل در قالب‏هاى مختلف‏

- امكان انتقال مستقيم متون برنامه به ويرايشگر droW

- استفاده از راهنماى جامع در همه قسمت‏ها

- ارايه متون با خطها و اندازه‏هاى مختلف‏

- وجود صفحه كليدهاى متنوع در برنامه‏

- اجراى برنامه در ويندوزهاى 2000 و PX و در محيط نمايش 600 در 800 به بالا .

تعداد کتاب‌ها
13 عنوان کتاب
 • عربی: 13
تعداد دیسک 1 DVD
نوع دیسک CD
تاریخ تولید
دارای نسخه شبکه ای @Ph.Yes
شناسه
فضای مورد نیاز
سیستم عامل ویندوز
تولید کننده مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
نوع نرم‌افزار فهرست تخصصی
زبان رابط کاربر فارسی,عربی,انگلیسی
نسخه نرم‌افزار 1.00
حجم نرم‌افزار 0.17 گیگابایت
توضیحات نسخه _ ارتقاء ديدگاه شخصى و اضافه شدن صفحه مديريت ديدگاه شخصى با امكانات متنوع پژوهشى و 4 دامنه جديد در اين قسمت‏ _ فعال شدن كليك راست روى تمام متون نمايشى، ايجاد ارتباط بين قسمتهاى مختلف برنامه و افزودن عنصر كپى به كليك راست _ ​ارتباط مستقيم ميان عناوين معيار قسمت ثمانيه با عناوين معيار قسمت اسناد و بالعكس‏ _ حفظ وضعيت برنامه در قسمتهاى مختلف از جمله فهرست‏ها، آمار اسناد، ارتباط راويان و ... ‏ _ اشكال زدايى از قسمتهاى مختلف برنامه و به روزرسانى برنامه و هماهنگ سازى آن با ويندوز PX _ برطرف شدن مشكلات ديتائى و تحقيقاتى برنامه و ارتقاء و توسعه محتواى قسمت‏هاى مختلف اسناد و كتب ثمانيه‏ _ الحاق توضيحات اسناد مشكل‏دار كتب اربعه به برنامه در زمينه‏هاى متنوع شناسائى روات و معضلات سندى مذكور در اسناد ويژه و ...
قابلیت ها
 • تمایز اسناد، احادیث، آیات، اعلام، توصیفات و... با رنگ هاى مختلف ​
 • بازسازى دقیق اسناد مشکل دار از نظر تعلیق، تحویل، عطف و... ​
 • ارزیابى اسناد اصلى و بازسازى شده کتب روایى از جهات مختلف مانند: صحت، اعتبار، اتصال و... ​
 • شناخت و ارزیابى راویان از طریق عناوین معیار، اصلى، ضمنى و... و به صورت نوشتارى و نمودارى ​
 • فهرست هاى گوناگون مانند فهرست الفباى کلمات، اسناد، راویان، اعلام، مداخل و... ​
 • جستجوهاى مختلف در فهرست ها و متن ​
 • محدود کردن دامنه پژوهش به کتاب هایى خاص یا مشخصه هاى راویان ​
 • قابلیت فهرست سازى از کلمات و راویان دلخواه به روش جستجوى پیشرفته (Wildcard) ​
 • قابلیت علامت گذارى، نمایه زنى، رنگى کردن متون با تعیین عنوان و حاشیه نویسى ​
 • امکان گزینش متن مورد نظر و انتقال آنها به دفترچه یادداشت ​
 • چاپ متن ها و حاصل پژوهش در همه قسمت هاى برنامه ​
 • استفاده از راهنمایى جامع داخل برنامه ​
 • دفترچه یادداشت با قابلیت ویرایش متون و ذخیره سازى در قالب هاى مختلف
تگ ها رجال-علم رجال-حدیث-علم حدیث-اسناد-الكافی-من لا يحضره الفقيه-تهذيب الأحكام-الاستبصار-وسائل الشيعة-شيخ صدوق-شيخ طوسى-شيخ حر عاملی-شيخ كلينى-درایة النور-درایه النور-شیعه-رجال شیعه-کتابخانه-نرم افزار-نرم افزار علوم اسلامی-نرم افزار پژوهشی-نرم افزار نور-نرم افزار آموزشی-دانلود نرم افزار-دانلود کتاب

فهرست کتب

اختیار معرفة الرجال
تلخيص: طوسی، محمد بن حسن - مصحح: مصطفوی، حسن - نويسنده: کشی، محمد بن عمر -
زبان : عربی
ناشر : دانشگاه مشهد. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. مرکز تحقیقات و مطالعات
الاستبصار فيما اختلف من الأخبار
سایر: آخوندی، علی - مصحح: آخوندی، محمد - مقدمه نويس: اردوبادی، محمد علی - محقق: خرسان، حسن - نويسنده: طوسی، محمد بن حسن -
زبان : عربی
ناشر : دار الکتب الإسلامیة
الرجال (إبن داود و البرقي)
نويسنده: برقی، احمد بن محمد - نويسنده: تقی الدین حلی، حسن بن علی - مقدمه نويس: محدث، جلال‎الدین - مصحح: میاموی، محمدکاظم
زبان : عربی
ناشر : دانشگاه تهران
الرجال لابن الغضائري
نويسنده: ابن‌غضائری، احمد بن حسین - محقق: حسینی جلالی، محمدرضا
زبان : عربی
ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
الکافي
مصحح: آخوندی، محمد - مصحح: غفاری، علی‌‎اکبر - نويسنده: کلینی، محمد بن یعقوب -
زبان : عربی
ناشر : دار الکتب الإسلامیة
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشیخ مفید رضوان الله علیه
سایر: آخوندی، علی - مصحح: آخوندی، محمد - نويسنده: خرسان، حسن - محقق: خرسان، حسن - نويسنده: طوسی، محمد بن حسن -
زبان : عربی
ناشر : دار الکتب الإسلامیة | مطبعة النعمان | دار صعب |
خاتمة وسائل الشیعة
نويسنده: حر عاملی، محمد بن حسن - محقق: حسینی جلالی، محمدرضا - سایر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث -
زبان : عربی
ناشر : مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
رجال الطوسي
نويسنده: طوسی، محمد بن حسن - محقق: قیومی اصفهانی، جواد
زبان : عربی
ناشر : جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
رجال العلامة الحلي
مصحح: بحر العلوم، محمد صادق - نويسنده: علامه حلی، حسن بن یوسف
زبان : عربی
ناشر : الشريف الرضي | المطبعة الحيدرية
رجال النجاشي
محقق: شبیری زنجانی، موسی - نويسنده: نجاشی، احمد بن علی
زبان : عربی
ناشر : جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب الأصول
محقق: طباطبایی، عبد العزیز - نويسنده: طوسی، محمد بن حسن - سایر: مکتبة المحقق الطباطبائي -
زبان : عربی
ناشر : مکتبة المحقق الطباطبائي
معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة
نويسنده: خوئی، ابوالقاسم
زبان : عربی
ناشر : [بی نا]
دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.
هر گونه سوال، ابهام توسط مدیران پشتیبانی سایت پاسخ داده می شود.

برای این محصول 6 نظر ارسال شده است.

محمد سهیل سرو

سلام این نرم افزار با ویندوز 10 سازگاری دارد؟

پاسخ مدیر
مدیر سایت

اگر قدیمی باشد باید با امور کاربران به شماره 02532936271 تماس بگیرید تا فایل اصلاحی به شما بدهند . ولی اگر جدیدا خریداری نموده باشید روی ویندوز 10 نصب می شود.

محمد رفیعی

سلام، هر کاری می کنم با ویندوز 8 اجرا نمیشه، تقریبا سال پیش دانلود کردم، خداوکیلی این چیه ساختین؟ مجبوریم از همون درایه النور 2 تو مرورگر استفاده کنیم

پاسخ مدیر
مدیر سایت

لطفا شماره سریال نرم افزار را به همراه نام نرم افزار به آدرس(info@noorshop.com) ایمیل نمائید تا لینک دانلود آن برای شما ارسال گردد. بعد نصب نمائید.

پارسا حدادی

سلام عليكم بنده پول رو پرداخت كردم متاسفانه برام لينك دانلود فعال نشده بايد چكار كنم حتي پيام فعال شدنش برام اومده

پاسخ مدیر
مدیر سایت

در سایت نورشاپ ،بعد از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور پنل شخصی شما باز می شود که در قسمت راست صفحه(جلوی اسم شما نوشته شده سفارشات من) که در قسمت سفارشات من هم لینک دانلود نرم‌افزار و هم شماره سریال آن وجود دارد. در صورتی که پیدا نکردید با شماره 02532120102 تماس بگیرید . برای دانلود نرم افزار باید موارد ذیل را انجام بدهید : 1- سعی کنید از مرورگر کروم استفاده کنید و حتما مرورگرتان را بروز رسانی نمائید. 2- در صورت داشتن دانلود منیجر آن را نیز بروز رسانی نمائید 3- در درایو مورد نظر فضای خالی که برای دانلود نیاز دارید را داشته باشید. 4. در صورتی که این موارد را انجام دادید ولی باز هم دانلود نشد شماره سریال را بهمراه نام نرم افزار به آدرس(info@noorshop.com) ایمیل نمائید تا لینک دانلود آن برای شما ارسال گردد. 5- اگر بعد از دانلود مشکل نصب داشتید با شماره 02532936271 تماس بگیرید.

محمدجواد صادقی

باسلام نسخه دانلودی را وقتی نصب میکنم ارور میدهد

پاسخ مدیر
مدیر سایت

بعد از مطالعه پاسخها در آدرس زیر و در صورت پیدا نکردن جواب دلخواه خود لطفا با امور کاربران به شماره 02532936271 تماس بگیرید https://www.noorsoft.org/fa/Question/List/ با تشکر

محمد میرزاخانلو

بنده يک نسخه سي دي نور الدرايه را خريداري و بر روي لپتاپ نصب کرده ام منتهي وقتي برنامه نورالدرايه را باز مي کنم صفحه برنامه تقريباً يک چهرم صفحه لپتاپ است، آيا راهي يا امکاناتي در برنامه وجود دارد که صفحه برنامه نورالدرايه را براي روي لپتاپ تمام صفحه کنم؟

پاسخ مدیر
مدیر سایت

با عرض سلام و احترام بعد از مطالعه پاسخها در آدرس زیر و در صورت پیدا نکردن جواب دلخواه خود لطفا با امور کاربران به شماره 02532936271 تماس بگیرید تا مشکل حل شود. https://www.noorsoft.org/fa/Question/List/ با تشکر

سید احمد عطاری

با سلام ضمن عرض ادب با توجه به اینکه نسخه شماره 2 داریه النور را تولید نموده اید چرا آنرا در نور شاپ قرار نمی دهید.

پاسخ مدیر
مدیر سایت

هنوز از کارخانه به دست ما نرسیده است و ان شاء الله به زودی آن را فعال خواهیم کرد