معرفی اجمالی Knowledge for the university (1)

.

محتوای نرم‌افزار

• Full text of 7 books from the main textbooks of “Acquaintance with Islamic sources” containing:
- Interpretation of the Holy Quran
- Thematic interpretation of the Quran
- Thematic interpretation of Nahj al-Balaghah
• 471 books in 1166 volumes from the useful books related to the main courses including:
- 493 volumes of sources and related books in Farsi like “Vazheh-haye Noor”, “Hedayat dar Quran”, and “Mofradat-e Nahj al-Balaghah”
- 527 volumes of sources and related books in Arabic including: “Min ‘Ilm al-Tib al-Qurani”, “Mu‘jam ‘Uloum al-Quran”, “Misbah al-Shari‘ah”, and “al-Tawhid”
- 99 volumes of general sources like “Translation of Tafsir al-Mizan”, “Sahifah Kamilah Sajjadiyyah”, “Kulliyyat Mafatih al-Jinan”, and “Sireye Aftab”
- The book collection “Questions and Answers by the Students”
- Accessibility to more than 451,000 branch titles and chapters through Selective Index
• 10 Arabic and Farsi dictionaries in 62 volumes
• The Holy Quran along with Farsi translation
تعداد کتاب‌ها
تعداد دیسک 1 DVD
نوع دیسک CD
تاریخ تولید
دارای نسخه شبکه ای @Ph.No
شناسه
فضای مورد نیاز
سیستم عامل
تولید کننده
نوع نرم‌افزار
زبان رابط کاربر
نسخه نرم‌افزار
حجم نرم‌افزار
توضیحات نسخه .
قابلیت ها • Searching in the Quran
• Looking up the words in 10 dictionaries
• Standard and Advanced searches in text and contents through words and phrases
• Comparing two pieces of text from a single book or two books
تگ ها
دیگران را با نوشتن نقد، بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.
هر گونه سوال، ابهام توسط مدیران پشتیبانی سایت پاسخ داده می شود.