مرتب سازی بر اساس:
(تعداد نتایج: 7)  
البلدان
مقدمه و حواشي: ضناوی، محمد امین - نويسنده: یعقوبی، احمد بن اسحاق
زبان : عربی
ناشر : دار الکتب العلمية
البلدان (ابن الفقيه)
نويسنده: ابن فقیه، احمد بن محمد - محقق: هادی، یوسف
زبان : عربی
ناشر : عالم الکتب
فتوح البلدان
نويسنده: بلاذری، احمد بن یحیی
زبان : عربی
ناشر : دار و مکتبة الهلال
معجم البلدان
نويسنده: یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله
زبان : عربی
ناشر : دار صادر
معجم البلدان
ویراستار: جوزی، محمد - مترجم: منزوی، علی نقی - ويراستار: م‍ه‍رپ‍رور، اص‍غ‍ر - نويسنده: یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله
زبان : فارسی
ناشر : سازمان ميراث فرهنگي کشور (پژوهشگاه)
تاریخ اجتماعی ایران
نويسنده: راوندی، مرتضی
زبان : فارسی
ناشر : نشر ناشر
منجم العمران في المستدرک علی معجم البلدان
گردآورنده: خانجی، محمد امین
زبان : عربی
ناشر : مطبعة السعادة