مرتب سازی بر اساس:
البلدان
مقدمه و حواشي: ضناوی، محمد امین - نويسنده: یعقوبی، احمد بن اسحاق
اللغة : عربی
الناشر : دار الکتب العلمية
البلدان (ابن الفقيه)
نويسنده: ابن فقیه، احمد بن محمد - محقق: هادی، یوسف
اللغة : عربی
الناشر : عالم الکتب
فتوح البلدان
نويسنده: بلاذری، احمد بن یحیی
اللغة : عربی
الناشر : دار و مکتبة الهلال
معجم البلدان
نويسنده: یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله
اللغة : عربی
الناشر : دار صادر
معجم البلدان
ویراستار: جوزی، محمد - مترجم: منزوی، علی نقی - ويراستار: م‍ه‍رپ‍رور، اص‍غ‍ر - نويسنده: یاقوت حموی، یاقوت بن عبد الله
اللغة : فارسی
الناشر : سازمان ميراث فرهنگي کشور (پژوهشگاه)
تاریخ اجتماعی ایران
نويسنده: راوندی، مرتضی
اللغة : فارسی
الناشر : نشر ناشر
منجم العمران في المستدرک علی معجم البلدان
گردآورنده: خانجی، محمد امین
اللغة : عربی
الناشر : مطبعة السعادة