A brief introduction نور السیره ۲

نرم افزار تاریخی نور السیره 2 در برگیرنده مهمترین منابع تاریخ اسلام از قرن سوم تا قرن دهم است - دامنه محتوایی: منابع و کتاب های نرم افزار نور السیره 2 مربوط به قرن سوم تا قرن دهم می باشد. در این برنامه سعی بر این بوده که مهمترین منابع در محورهای پنج گانه مورد نظر برنامه که توسط نویسندگان شیعه و سنی نگاشته شده است عرضه گردد.

Software content

 • متن کامل ۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۴۱۰ جلد در زمینه: تاریخ اسلام - سیره نبوی - حاکمان و پادشاهان - جغرافیای بلاد - انساب و شرح حال
 • دسترسی به نقشه های تاریخی ، تصاویر و شجره نامه های متعدد
 • ارائه متون ارزشمند تاریخی قرن سوم تا قرن نهم هجری 
 • ۲۳ عنوان ترجمه فارسی از کتب مهم تاریخی به همراه متن اصلی آنها
 •  متن کامل قرآن کریم و ترجمه فارسی ​
 • لغت نامه لسان العرب

About نور السیره ۲

نرم افزار تاريخي نورالسيره 2 نرم افزار تاريخي نور السيره 2 تازه ترين پژوهش توليدي مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي است كه در اختيار محققان و علاقمندان مباحث تاريخي قرار مي گيرد.

پيش از اين برنامه نورالسيره 1 شامل چند منبع محدود تاريخي به عنوان پيش قراول اين CD توليد شده بود. اين نرم افزار از سه بخش كلي تشكيل شده است:
تاريخنامه: شامل 7 منبع مهم دست اول تاريخ اسلام با قابليت هاي مهم.
كتابخانه: شامل مهم ترين كتب تاريخ اسلام از قرن اول تا دهم.
نگارخانه: شامل تبار نامه، نقشه ها و تصاوير.
در كنار اين بخش ها امكان دسترسي به قرآن با ترجمه و يك دوره كتاب لغت لسان العرب نيز فراهم است.

الف: تاريخنامه

در منابع و كتب تاريخي خصوصاً تواريخ عمومي مطالب بسياري درباره جامعه، دين، سياست، اقتصاد، فرهنگ، جغرافيا، نام اشخاص و ... ديده مي شود كه عدم تفكيك و دسته بندي اين مطالب در تاريخ هاي عمومي زمينه بهره گيري از آنها را دشوار كرده است، بنا بر اين لازم است اطلاعات موجود اين كتب به روشهاي مختلف تفكيك شده و در اختيار پژوهشگران قرار گيرد.

فهرست سازي

تنظيم مطالب و درج عناوين معيار از جمله شيوه هايي است كه دستيابي به مطالب پراكنده اين كتابها را هموار مي كند چنانكه در برنامه نور السيره 2 همين راه پيموده شده و با انتخاب عناوين هفتاد گانه اي مانند مفاهيم، نام ها، جاي ها، فرقه ها و ... اطلاعات و گزارش هاي متن تجزيه و دسته بندي شده است. حاصل متون ياد شده به اين روش در بخش نامها، گرد آمدن بانكي غني از نام تمام افرادي كه در تاريخ به نحوي نقش ايفا كرده اند چنانكه در بخش مفاهيم كلمات كليدي و اصطلاحات مربوط به علوم گرد آوري شده كه مي تواند گام نخست براي تهيه اصطلاح نامه در شاخه هاي مختلف علوم باشد. در اين طرح با توجه به عناوين تعيين شده كه حدود 75 عنوان است، اطلاعات متن استخراج شده است. عناوين استخراجي به اين شرح است: آيات و شأن نزول آن.
مفاهيم: شامل آداب و سنن، اخلاق، اقتصاد، تمدن، خانواده، علوم غريبه، ديني، سياسي، فرهنگي، فقهي، قضايي، نظامي، رجالي، اداري، سمبل ها، لباس ها، مشاغل.
نام ها: شامل نام اشخاص، القاب و انساب، تراجم، اشياء، راويان، شاعران، نام رؤساي گروهها، نسبت دودماني، كارگزاران، فقها، نام كتاب ها، مؤلفان، شهداء و اسناد.
جغرافيا: شامل نام اماكن و موقعيت جغرافيايي آنها.
زمان ها: شامل تقويم هفته، تقويم تاريخ، مواليد و وفيات. تشكل ها، شامل فرقه ها، قبايل، گروه ها، وفود.
رويدادها: شامل جنگ ها، فتوحات، قيام ها، مغازي و وقايع. نصوص، شامل حديث، خطبه، نامه، آثار خطبه ها، نامه ها، دعاها،پيمان ها،پيشگويي ها و وصيت هاي معصومين.
ادبيات: شامل اشعار، امثال، الفاظ فارسي، رجزها، ادبي، حكايات و مرثيه ها.
موضوعات: شامل آمار، اوايل، خواب ها، علوم طبيعي، قيافه ها، عذاب ها، حيوانات.

ب: كتابخانه كتابخانه نورالسيره،

معجمي از الفاظ بيش از 80 عنوان كتاب تاريخي است كه در اين برنامه استفاده شده است. مجموع اين كتب كه منابع تاريخي قرن سوم تا دهم هجري را تشكيل مي دهد، 410 جلد كتاب است.

ج: نگارخانه

نگارخانه نورالسيره از سه قسمت تشكيل شده است: تبار نامه نقشه ها تصاوير

Number of books
83 Book Title
 • عربی: 47
 • فارسی: 36
ممکن است برخی کتاب ها چندزبانه باشند.
Number of disks 1 DVD
Disk type CD
Date of manufacture
Has a network version @Ph.Yes
Id 8-02202-046973
Required storage space
OS ویندوز
Producer مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
Type of software فهرست تخصصی
UI Language فارسی,عربی,انگلیسی
App version 2.00
Software Size 0.45 GB
Version description
features
 •  متن کامل قرآن کریم و ترجمه فارسی آن با امکان جستجو
 •  ارائه قابلیت های فنی و محتوایی کارآمد و متنوع در بخش های اصلی برنامه (کتابخانه، تاریخ نامه و نگارخانه)
 •  امکان مقایسه متون برنامه با یکدیگر ارائه دو محیط مستقل کاربری
 •  امکانات جدید پژوهشی با کارایی های گسترده و مفید استخراج مفاهیم تاریخی در ۱۰ گروه اصلی
Tags اسلام-فرهنگ لغت-پژوهشی-پیامبر اسلام-پیامبر اکرم-پیغمبر-تاریخ-تاریخ اسلام-دانلود قرآن-حضرت رسول-حضرت محمد-رسول-رسول اکرم-زندگی نامه-سیره نبوی-شرح حال-علوم اسلامی-کتاب-کتابخانه-اهل بیت-حضرت محمد-نبی اکرم-تاریخ اسلام-سیره ائمه-ائمه اطهار-امامان معصوم-معصومین-سبک زندگی اسلامی-سبک زندگی ائمه-حاکمان-پادشاهان-جغرافیای بلاد-جغرافیای اسلامی-انساب-نسب-پژوهش-تحقیق-پایان نامه-نرم افزار-نرم افزار علوم اسلامی-نرم افزار پژوهشی-نرم افزار نور-نرم افزار آموزشی-دانلود نرم افزار-دانلود کتاب-حدیث

Book list

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم
نويسنده: مقدسی، محمد بن احمد
Language : عربی
Publisher : دار صادر | مطبعة بريل
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم
نويسنده: مقدسی، محمد بن احمد - مترجم: منزوی، علی نقی
Language : فارسی
Publisher : کومش
أخبار الدولة العباسیة و فیه أخبار العباس و ولده
محقق: دوری، عبد العزیز - نويسنده: مؤلف ناشناخته (قرن 3 ق) - محقق: مطلبی، عبد الجبار -
Language : عربی
Publisher : دار الطلیعة للطباعة و النشر
أخبار الطوال‏ / ترجمه
نويسنده: دینوری، احمد بن داود - مترجم: مهدوی دامغانی، محمود
Language : فارسی
Publisher : نشر نی
أسد الغابة
نويسنده: ابن اثیر، علی بن محمد
Language : عربی
Publisher : دار الفکر
آفرینش و تاریخ
مترجم و مقدمه نویس: شفیعی کدکنی، محمدرضا - نويسنده: مقدسی، مطهر بن طاهر
Language : فارسی
Publisher : آگه
الأخبار الطوال
نويسنده: دینوری، احمد بن داود - مصحح: شیال، جمال‌الدین - محقق: عامر، محمد عبدالمنعم -
Language : عربی
Publisher : الشريف الرضي | دار إحیاء الکتب العربیة
الاستيعاب
نويسنده: ابن‌ عبد البر، یوسف‌ بن‌ عبد الله - محقق: بجاوی، علی محمد
Language : عربی
Publisher : دار الجيل
الإصابة في تمييز الصحابة
نويسنده: ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی - مقدمه نويس: ابو سنه، عبد الفتاح - مقدمه نويس: بری، محمد عبد المنعم - محقق: عبدالموجود، عادل احمد - محقق: معوض، علی محمد -
Language : عربی
Publisher : دار الکتب العلمية
الأصنام
نويسنده: ابن کلبی، هشام بن محمد - محقق: صفوت، احمد زکی
Language : عربی
Publisher : دار الکتب المصریة
الأعلام
نويسنده: زرکلی، خیر الدین
Language : عربی
Publisher : دار العلم للملايين
الإمامة و السياسة
نويسنده: ابن‌قتیبه، عبدالله بن مسلم - محقق: شیری، علی
Language : عربی
Publisher : دار الأضواء

این نرم‌افزار دارای نسخه دانلودی می باشد، در صورتیکه امکان دانلود برای شما فراهم می باشد، شما می توانید بسادگی به نرم‌افزار دسترسی پیدا کنید. لازم است بدانید :

 • برای خرید هر نرم‌افزار به روش دانلود، لازم است که بصورت مجزا پرداخت کنید.
 • پس از پرداخت لینک دانلود برای شما فعال خواهد بود در صورتیکه مشکلی با دریافت داشتید، لینک دانلود در پروفایل شما همیشه فعال می باشد.
 • برای دانلود لازم است ابتدا وارد سیستم شوید یا ثبت نام کنید.

Software Size: 453 MB   Buy&DownloadPay

با انتخاب لینک دانلود محصول با هدایت به بانک پرداخت کنید.

Download

پس از پرداخت آنلاین مبلغ و بازگشت به سایت، لینک دانلود نرم‌افزار برای شما فعال می گردد و شما می توانید نرم‌افزار را دانلود نمایید. لینک دانلود نرم‌افزار برای همیشه در پروفایل شما وجود دارد و شما می توانید در هر زمانی با مراجعه به سایت اقدام به دانلود نمایید.

Enable

علاوه بر لینک دانلود، کد فعال سازی نیز در اختیار شما قرار می گیرد. این کد فعال سازی، در پروفایل شما همیشه قابل دریافت می باشد. استفاده از سریال فعالسازی بسیار ساده می باشد. اطلاعات بیشتر


Procedure for Purchasing via PayPal:

 1. 1. By paying the price of the software program via PayPal portal, the download link as well as the serial number will be activated in your user account.
 2. 2. After being diverted to the relevant website and having paid the price of the product, the serial number will be mailed to you and the download link will be activated in your profile.
 3. 3. Note: To activate the download link, please create in our Website an email account to be used for PayPal account.

Software Size: 0.45 GB Price : 20
Share your thoughts with other customers

There are 2 reviews for this product.

shahab

سلام تشکر میکنم نرم افزار کاربردیی هست برای دانشجویان رشته تاریخ اسلام.

اسماعیل رجبی

لطفا محیط نرم افزار را مانند نرم افزار جامع الاحادیث و جامع التفاسیر 3 خوب کنید که کاربری آن راحت تر باشد